Vill du bli medlem?

Är du konstnär, konsthantverkare eller håller på med liknande skapande verksamhet? Det kan vara akvarell, oljemålning, skulptur, keramik, silverarbete, glas, trä, kläder av egen design och tillverkning, stickade produkter, egendesignade textilier etc. Har du dessutom lust och möjlighet att delta aktivt i föreningens utställningar och andra aktiviteter – då är du välkommen att söka medlemskap i LundaCraft!

Beslut om medlemskap fattas av föreningens styrelse, i regel i januari och augusti. Styrelsen förbehåller sig rätten att ta in referenser och att beakta dessa vid behandlingen av din ansökan.

 

Aktivt medlemskap!

Viktigt för oss i LundaCraft är alltså att du som medlem är beredd att engagera dig aktivt i föreningens verksamhet och olika aktiviteter, vilket förutsätter att du är bosatt i regionen kring Lund. Deltagande i utställningar sker till självkostnadspris och alla utställare delar på arbetet med utställningen (t.ex. marknadsföring, mottagning, café mm) och man närvarar även under utställningstiden.

 

Din ansökan

Maila din ansökan till kontakt@lundacraft.se med alla uppgifter enligt nedan. Skicka samtidigt några aktuella bilder som är representativa för den konst du söker medlemskap med och skulle vilja ställa ut genom oss. Bilderna skickar du via www.wetransfer.com till kontakt@lundacraft.se.

 

Namn

Adress

Telefon

E-mail

Vilken konst/vilket hantverk vill du söka med?

Berätta kort om dig själv och din konst/ditt hantverk

Skriv några tankar om vad du vill ha ut av ditt medlemskap i LundaCraft, vad du kan bidra med i föreningen och hur aktiv du kan vara i verksamheten.

 

Som ny medlem

Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår. (Därutöver tillkommer avgift för de arrangemang du deltar i.) Avgiften ska betalas in på plusgiro 564104-8 eller bankgiro 656-2326, så snart din ansökan godkänts.

Som ny medlem ska du snarast presenteras på vår hemsida. Information om vad du ska skicka in och hur det går till kommer när du godkänts som medlem och betalat in medlemsavgiften.

 

Vänmedlem

Är du inte intresserad av att delta i utställningar, men vill stötta föreningen och föreningens verksamhet, kan du välja att bli vänmedlem. Skicka ett mail till kontakt@lundacraft.se med namn och adress. Avgiften är 100:-/kalenderår.

 

Kontakt

Frågor besvaras av Iha Vahlberg Orre via e-mail: andorra59@hotmail.com

 

Välkommen med din ansökan!