Det här är LundaCraft.

LundaCraft är en ideell förening som befrämjar konst, konsthantverk och liknande skapande verksamhet. Vi anordnar olika arrangemang som våra medlemmar kan delta i, bland annat återkommande större utställningar till påsk, under sommaren och till advent. Även under hösten ställer vi ut tillsammans. Utställningarna är mycket uppskattade och  välbesökta och erbjuder stor variation.

LundaCraft har som målsättning att deltagarna i våra arrangemang ska hålla god kvalitet. Vi strävar efter en så bra mix som möjligt av konst och konsthantverk mm och man får bara sälja det som man själv tillverkat eller designat. Det kan vara akvarell, oljemålning, skulptur, keramik, smide, silverarbeten, glas, trä, kläder av egen design eller tillverkning, stickade produkter, egendesignade textilier mm.

> Klicka här för att ladda ner vår presentationsfolder!

 

Kontakt
Skicka ett mejl till oss på
kontakt@lundacraft.se

LundaCrafts styrelse
Margareta Hartman, ordförande
Sophie Holmblad, vice ordförande
Christel Jönsson, kassör
Mariann Odier Roos, ledamot
Åsa Gruvberger, ledamot
Christos Tziolas, ledamot
Inger Persson, suppleant
Iha Vahlberg Orre, suppleant

Revisorer
Mats Fredriksson, revisor
Lena Kahl Asketorp, revisorssuppleant

Valberedning
Linnea Fredriksson
Ingrid Bisgaard